Cursul de training


Cursul de training, o abordare holistică, include subiectele economice, legale și tehnice necesare pentru trecerea la m-commerce. Cursul constă din trei blocuri, având o durată de două zile. Blocurile sunt aranjate în așa fel încât să poată fi urmate individual. Fiecare bloc se focalizează pe câte o temă majoră.

Blocul 1 urmărește familiarizarea participanților cu subiectul m-commerce. În acest context sunt prezentate modelele de e-afaceri, precum și procesele legate de afaceri. Partea a doua a acestui bloc se referă la specificul legal și la elemente legate de securitatea afacerilor online specifice fiecărei țări. O bună înțelegere a proceselor și procedurilor din e-commerce și m-commerce stă la baza satisfacției clientului și a obținerii unui profit mai mare.

Blocul al doilea se ocupă pentru început de aspectele marketingului online. Ulterior sunt discutate posibilitățile introducerii uneltelor de social media în marketing. Este prezentată utilizarea diferitelor canale de marketing, cu o discuție critică asupra rezultatelor acestor activități, precum și a modului în care personalizarea ofertelor lărgește gama clienților firmelor participante.

Blocul al treilea se referă la aspectele tehnice ale m-commerce. În acest context sunt luate în considerație uzabilitatea, proiectarea responsivă și primele abordări mobile pentru aplicațiile de e-commerce deja existente. Scopul acestui bloc este acela de a optimiza oferta afacerilor curente de e-commerce pentru dispozitive mobile. Putem astfel vorbi despre o reglare holistică de sistem, de la reprezentare până la performanță și la stocarea datelor.