Proiectul


Proiectul m-commerce se centrează pe realizarea de training pentru personalul și angajații firmelor mici și mijlocii (IMM-uri) pentru realizarea dezvoltărilor ulterioare și pentru extinderea activităților de m-commerce.

Proiectul este divizat pe mai multe faze, care se clădesc una de la cealaltă. Prima fază include o analiză a stadiului actual și a cerințelor în domeniul activităților de m-commerce, pe baza unor chestionare online, a unor interviuri de control și a evaluării datelor secundare. Rezultatele, unificate pe baza constatărilor dependente de țară, constituie baza pentru dezvoltarea cursului de training în m-commerce. Un alt rezultat al acestei faze este o bază de date de best-practice, în care sunt incluse soluții de m-commerce deja existente sau de succes.

În faza a doua este dezvoltat cursul de training, pe baza lecțiilor învățate în prima fază. Cursul de training este dezvoltat împreună cu partenerii: Universitatea din Alcala (Spania), Universitatea Politehnica Timișoara (România), Center for Knowledge (Macedonia) și FH JOANNEUM, Universitatea de Științe Aplicate Graz (Austria).

Faza a treia este caracterizată prin implementarea cursului de training. Cursul de training este desfășurat în toate țările partenere. În acest context, alegerea firmelor participante ia în considerație realizarea unui echilibru între firmele de comerț și cele industriale.

În cadrul proiectului m-commerce sunt realizate următoarele activități:

  • Studiu asupra stării actuale a m-commerce în diferite regiuni europene
  • Colectarea exemplelor de bună practică din diferite regiuni
  • Dezvoltarea de material de predare și învățare pentru cursul de training m-commerce
  • Implementarea cursului de training în toate cele șapte țări partenere, cu un minim de 10 participanți angajați ai IMM-urilor în fiecare ciclu de training
  • IMM-urile participante la fiecare ciclu de training sunt instruite cu privire la strategiile de m-commerce și la primele soluții posibile pentru implementarea m-commerce