Usposabljanja


Program usposabljanja, za katerega je značilen celostni pristop, zajema teme s področja ekonomije, prava in tehnike, ki so nujne za prehod na m-poslovanje. Program usposabljanja tvorijo trije sklopi. Posamezen sklop je oblikovan tako, da se ga je mogoče udeležiti ločeno od drugih sklopov in se osredotoča na eno glavno temo.

Cilj prvega sklopa je seznanitev udeležencev s temami m-poslovanja. V tem okviru se obravnavajo modeli e-poslovanja in poslovni procesi. Drugi del tega sklopa se osredotoča na pravne in z varnostjo povezane izzive spletnega poslovanja, značilne za posamezno državo. Osnovno razumevanje procesov in postopkov e-poslovanja in m-poslovanja je temelj za zadovoljstvo strank in povečanje prihodkov.

Drugi sklop obravnava vidike spletnega marketinga. V tem okviru se proučujejo možnosti marketinga v družbenih medijih. Na povečanje števila strank podjetij, udeleženih v usposabljanju, vplivajo tako uporaba raznovrstnih marketinških orodij kot kritične presoje rezultatov teh aktivnosti in personalizirane ponudbe.

Tretji sklop je posvečen tehničnim vidikom m-poslovanja. V tem okviru se z vidika zdajšnjih aplikacij e-poslovanja obravnavajo uporabnost, odzivni dizajn in pristopi, ki dajejo prednost mobilnim tehnologijam. Cilj tega sklopa je optimizirati trenutne e-nabave za mobilne naprave. Tako lahko govorimo o celostnem sistemu uskladitve, ki zajema predstavitev, izvedbo ter shranjevanje podatkov.