Projekt


Cilj projekta m-commerce je usposobitev osebja in zaposlenih v malih in srednje velikih podjetjih, da bi lahko še naprej razvijali in implementirali m-poslovanje.

Projekt je razdeljen v več faz, ki se logično nadgrajujejo. Prva faza zajema celovito analizo aktivnosti mobilnega poslovanja in zahtev, povezanih z njim, analiza pa temelji na spletnih vprašalnikih, poglobljenih intervjujih in na vrednotenju sekundarnih podatkov. Ugotovitve, ki so na osnovi izsledkov, značilnih za posamezno državo, so poenotene in predstavljajo izhodišče za zasnovo programa usposabljanja m-poslovanja. Drugi rezultat te faze je podatkovna baza dobrih praks, v kateri so zajete obstoječe in uspešne rešitve na področju m-poslovanja.

V drugi fazi se bo pripravil program usposabljanja, in sicer na podlagi ugotovitev iz prve faze. Program usposabljanja pripravili v sodelovanju s partnerji: Univerzo Alcala (Španija), Univerzo Politehnika Timisoara (Romunija), Centrom za upravljanje znanja (Makedonija) in Univerzo uporabnih znanosti FH JOANNEUM (Avstrija), ki so tudi partnerji projekta.

Tretjo fazo zaznamuje izvajanje programa usposabljanja. Program usposabljanja se bo izvajal v vseh partnerskih državah. Pri izboru udeležencev usposabljanja bomo upoštevali uravnoteženo zastopanje gospodarskih panog.

V projektu m-commerce se izvajajo naslednje aktivnosti:

  • pregled trenutnega stanja m-poslovanja v evropskih regijah,
  • zbiranje primerov dobre prakse po regijah,
  • priprava učnih gradiv za program usposabljanj m-poslovanja,
  • izvajanje programa usposabljanja v vseh sedmih partnerskih državah, pri čemer se vsakega cikla usposabljanja udeleži najmanj deset zaposlenih v malih ali srednje velikih podjetjih,
  • razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki svoje zaposlene napotijo na usposabljanje, se v vsakem ciklu usposabljanja seznanijo s strategijami m-poslovanja in prvimi možnimi rešitvami za izvajanje m-poslovanja.