m-commerce


Poslovni svet se stalno spreminja in postaja čedalje bolj mobilen. Nakupovanje s pametnimi telefoni, neodvisno od časa in lokacije, je vse bolj priljubljeno. Prav zato morajo podjetja svoje delovanje v svetovnem spletu prilagoditi tem razvojnim spremembam mobilne tehnologije. Cilj projekta m-commerce, ki ga so-financira EU, je podpora podjetjem, da se bodo lahko uspešno prilagodila temu trendu. Ob izjemnem povečanju uporabe pametnih telefonov se je poslovni svet prilagodil novim perspektivam, ki jih je mogoče zajeti zelo na kratko, s terminom m-poslovanje.
Mobilno poslovanje ali krajše m-poslovanje zajema nakup in prodajo blaga in storitev z brezžičnimi ročnimi napravami, kot so mobilni telefoni in tablični računalniki.

Kot je razvidno iz izsledkov študij, ki jih je izvedlo podjetje E-Commerce-Center Handel (ECC Handel), se morajo podjetja prilagajati hitro spreminjajočim se zahtevam strank, saj le tako lahko zadovoljijo njihove potrebe po informacijah in nakupovalno izkušnjo prek mobilnih naprav. Dejansko si 58,8 odstotka intervjuvancev želi optimizacijo obstoječih spletnih trgovin, ki bi omogočale enostavno in hitro mobilno nakupovanje.