Kursinnehåll


Kursen, som har en bred inriktning, berör såväl ekonomiska, juridiska som tekniska frågor som är viktiga vid införande av mobil e-handel. Kursmomenten är upplagda så att de kan genomföras oberoende av varandra. Varje kursblock behandlar ett specifikt ämne.

Block 1 syftar till att göra deltagarna bekanta med begreppet mobil e-handel. I detta sammanhang berörs affärsmodeller och affärsprocesser för e-handel samt landsspecifika legala och säkerhetsbetingade frågor. En grundläggande förståelse för processer och aktiviteter inom e-handel och mobil e-handel är grunden för att få nöjda kunder och öka sin omsättning.

Block 2 behandlar olika aspekter av onlinemarknadsföring samt användandet av sociala media i marknadsföring. Att inte bara använda dessa kanaler, utan att också kritiskt reflektera över resultaten och hur erbjudandet kan göras mer personligt är viktigt för att bredda kundunderlaget.

Block 3 behandlar de tekniska aspekterna av mobil e-handel. I detta sammanhang tas användarvänlighet, design och anpassning till mobil användning upp som exempel på hur befintliga e-handelssajter kan anpassas till mobil användning. Målet för blocket är att visa hur e-handelssystem kan optimeras för mobil användning.