m-commerce


Världen är i ständig förändring och den blir alltmer mobil. Att shoppa med smarta telefoner och surfplattor oavsett plats och tid på dygnet blir alltmer populärt, och företag behöver anpassa sin närvaro på Internet till denna utveckling. Det EU-finansierade projektet m-commerce syftar till att stödja företag att framgångsrikt möta denna trend.

På grund av den kraftiga ökningen av förekomsten av smartphones och andra mobila enheter har ett nytt begrepp skapats: mobil e-handel, vilket innebär försäljning och köp av varor och tjänster via trådlösa handhållna enheter som t ex mobiltelefoner och surfplattor.

I undersökningen DIBS Svensk E-handel 2013 uppges att 1,7 miljoner nordiska konsumenter handlade via mobila enheter och att ökningstakten är stark. Samtidigt säger bortåt hälften av de svarande att de avbrutit köp på sajter som inte varit anpassade för mobil användning.